آیا تصاویر را نمی بینید؟ اینجا کلیک کنید
تی پی بین

دومین همایش ملی مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی

9 اسفند 1397 - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

جهت مشاهده آخرین اخبار همایش کلیک کنید
ثبت نام در همایش
وب سایت همایش

محورهای همایش

کاربرد فناوری های نوین در زمینه اندازه سنجی معماری، کالبدشناسی بناهای تاریخی و پایش محیط زیست، مدلسازی و پردازش داده‌های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی، ارتباط مستند نگاری و مخاطرات طبیعی، نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی، حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی، کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی، مستندنگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی، آشکارسازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی، آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی

جهت مشاهده تمامی محورهای همایش کلیک کنید
دومین همایش 
ملی مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی
ثبت نام در همایش
وب سایت همایش

تی پی بین

شیراز_ بلوار زند_خیابان شهید فقیهی - روبروی آژانس مسافرتی داریوش سیر فارس - ساختمان ارغوان - واحد 9, Shiraz
Iran

Google Instagram

شما این ایمیل را از طرف تی پی بین دریافت نموده اید

سامانه ارسال ایمیل تی پی بین